شب قدر

سفره مهمونيو دارن جمع ميکنن، ما که هنوز استفاده نکرديم. اين چند روز باقی مونده يه حال و هوای غمناکی داره،ماه رمضون با خود شادی مياره ولی وقتی ميره...
تنها چيزی که نصيبمان شد ۴ کيلو اضافه وزن بود و تغيير در ساعت خوردن ، کاش قدرشو بيشتر ميدونستيم

/ 0 نظر / 14 بازدید