اعتراض

عجب روزی بود امروز
قرار بود کلاسها در اعتراض به حکم آغاجری تعطيل شود ولی نشد. يک تحصن جلوی در مسجد دانشگاه برگزار شد با حدود ۲۵۰۰ دانشجو. بعد هم حدود ۵ ساعت پشت در اصلی دانشگاه شعار دادند. به زمين و آسمون. مثلا يکی از بچه ها گفت اين پليسه رو عصا داره يه شعار براش بديم. بعد گفتند پليس با عصا بيا اينجا!!!!!!!!!!!!!
کلی از دوستانو که مدتها نديده بوديم اونجا ديديم به اضافه مسئولينی که در شرايط عادی بايد يک ماه برای ديدنشون تو نوبت باشی. مثلا آقای معاونت دانشجويی همينجور اون وسطا ولو بود.
بعد هم يک مختصر دعوايی بين دوستان شد که تا کوی ادامه بديم يا بسه. وبالاخره تمام شد


امروز يک بيانيه نوشتيم که پخش کنيم ولی آخر به توافق نرسيديم و بيانيه بی صاحب موند. می گفتند خيلی اوا خواهريه بايد محکم باشه. ( البته با عرض معذرت از خواهران و اواهايشان)

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد

البته به گمونم حداقل 3000 نفر اومده بودند

بچه مثبت +++++

....مثبت بدجور به دعاتون محتاجه...خوشحالم كه حداقل يكي رو دارم كه واسش درددل كنم و اونم گوش بده دست حق يارت