ميان ترم ديناميک

بالاخره امتحان ديناميک رسيد و من هم با سطح وسيعی از مطالعه ( مجموعا ۲ دقيقه ) بر سر جلسه رفتم.
در ابتدای ورود متوجه شدم خودکار را جا گذاشته ام و پس از خريد آن با هزار زحمت بدو به جلسه امتحان رسيدم.
سوالات که پخش شد متوجه شدم گوياماشين حساب را فراموش کرده ام!امتحان ديناميک با آن همه sinو cosو جذر و ضرب . ياد ماشين حساب گوشی موبايل افتادم اينجوری حداقل چهار عمل اصلی را سريعتر حساب ميکردم.
دومين نفر که برگه ام را همراه با پاسخ همه سوالات جواب دادم گفتم يا خيلی نابغه ام يا صفر می شوم

/ 0 نظر / 12 بازدید