دل را زبيخودي سر از خود رميدن است*** آري علاج شوق گريبان دريدن است يا رب به كوي عشق گذر ده اسير دام***شيون براي عشوه او را خريدن است ياسي كه زرد گشته رخش از غم حبيب*** تقدير قصه دل آن نا شنيدن است

ميان ترم ديناميک - ياس زرد

 Ù†ÙˆØ§ÙŠ منتخب

 Ø¯Ø¹Ø§ÙŠ عهدياس زرد

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

قند عسل
دريچه‌اي به ملكوت
حاج حميد
روايت فتح
غريبستان
نجوا
ديده بان برج مينو
آبي آسموني
مجنون
زميني های آسمونی
نرگس
!! عقل كل !!
شهيد ادواردو آنيلي

 

سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۱

ميان ترم ديناميک

بالاخره امتحان ديناميک رسيد و من هم با سطح وسيعی از مطالعه ( مجموعا ۲ دقيقه ) بر سر جلسه رفتم.
در ابتدای ورود متوجه شدم خودکار را جا گذاشته ام و پس از خريد آن با هزار زحمت بدو به جلسه امتحان رسيدم.
سوالات که پخش شد متوجه شدم گوياماشين حساب را فراموش کرده ام!امتحان ديناميک با آن همه sinو cosو جذر و ضرب . ياد ماشين حساب گوشی موبايل افتادم اينجوری حداقل چهار عمل اصلی را سريعتر حساب ميکردم.
دومين نفر که برگه ام را همراه با پاسخ همه سوالات جواب دادم گفتم يا خيلی نابغه ام يا صفر می شوم


پيام هاي ديگران ()

مهدي


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]