دل را زبيخودي سر از خود رميدن است*** آري علاج شوق گريبان دريدن است يا رب به كوي عشق گذر ده اسير دام***شيون براي عشوه او را خريدن است ياسي كه زرد گشته رخش از غم حبيب*** تقدير قصه دل آن نا شنيدن است

بيماری - ياس زرد

 Ù†ÙˆØ§ÙŠ منتخب

 Ø¯Ø¹Ø§ÙŠ عهدياس زرد

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

قند عسل
دريچه‌اي به ملكوت
حاج حميد
روايت فتح
غريبستان
نجوا
ديده بان برج مينو
آبي آسموني
مجنون
زميني های آسمونی
نرگس
!! عقل كل !!
شهيد ادواردو آنيلي

 

دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱

بيماری

امروز مريض بودم زنگ اول سر کلاس نرفتم.
گر طبيبانه بيايی بسر بالينم

به دو عالم ندهم لذت بيماری را
ظهر هم تريبون آزاد در دفاع از آغاجری بود با سطح بالايی از تحمل هم عقيده ها چه رسد به مخالف!!!!!!!! همش هو ميکردند همديگه رو، اينم از دانشگاه مادر کشور !!!!!


پيام هاي ديگران ()

مهدي


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]